Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal er behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverlener te coördineren. Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en controle daarop uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor moeten worden gebruikt.

Toelatingseisen

Geldig diploma bedrijfshulpverlener

Examinering/Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen met daarbij behorende een praktijkopdracht.Bij voldoende resultaat leidt dit tot het diploma ploegleider bedrijfshulpverlener.

GeldigheidPloegleider

Het diploma blijft geldig mits jaarlijks wordt herhaald.

Duur (16 uur, bestaande uit)

  • 8 uur theorie;
  • 6 uur praktijkoefeningen
  • 2 uur examenopdracht

Prijs

Prijs op aanvraag