Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.
Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de opleiding een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop een inzet zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden aangepakt. Het spreekt voor zich dat de ploegleider op grond van zijn omvangrijke takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Zo moet hij in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken hulpverleners.

Toelatingseisenploegleider hh

Voor het volgen van deze nascholing dient men in het bezit te zijn van een geldig diploma ploegleider bedrijfshulpverlening.

Geldigheid

Het herhalingscertificaat ploegleider BHV heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Duur

De opleidingsduur is twee dagdelen (incl. praktischeeindtoets)

Prijs

Prijs op aanvraag