De werkgever dient maatregelen te treffen die werknemers in staat stellen de taken in het kader van de bedrijfshulpverlening met voldoende deskundigheid uit te voeren. Als de werkgever hiervoor niet zelf kan of wil zorg dragen, kan hij een Hoofd (coördinator) bedrijfshulpverlening aanstellen. Deze geeft daadwerkelijk uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Toelatingseisen

Men dient te beschikken over minimaal een MBO werk- en denkniveau. Tevens dient men in het bezit te zijn van de diploma bedrijfshulpverlener en ploegleider bedrijfshulpverlening

Examinering/Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het bestaat uit een theoretisch gedeelte en het schrijven van een beleidsplan ten behoeve van de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Dit plan dient te worden gepresenteerd aan de examencommissie.

Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt u het landelijk erkend diploma Coördinator Bedrijfshulpverlening

Geldigheid

Het diploma blijft geldig mits regelmatig wordt herhaald.

Duur

De cursus duurt 3 dagen (24 uur inclusief examen). De eerste twee dagen volgen elkaar snel op. De derde dag vindt plaats na minimaal 12 weken.

Prijs

Prijs op aanvraag