Veelgestelde vragen

Is BHV Flex een abonnement?

Ja, u bent geregistreerd als cursist bij BHV Felx maar beëindigen of opzeggen is zonder opzegtermijn.

Is BHV verplicht voor alle werknemers?

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Welke taken heeft een BHV’er?

– Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
– Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
– Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

Hoe bereken ik het aantal BHV’ers?

Indien uw bedrijf minder dan 250 werknemers telt: tenminste één BHV’er per 50 werknemers; indien uw bedrijf 250 werknemers of meert telt: tenministe 5 BHV’ers per 250 werknemers. Gedurende tijden dat mensen in het bedrijf aanwezig zijn, moet het bovenstaande aantal BHV’ers aanwezig zijn. Werkgevers die een natuurlijke persoon vormen, met minder dan 15 werknemers in dienst, mogen zelf de BHV-taak op zich nemen. Zij dienen wel voor een goede vervangingsregeling te zorgen.